Trailers zonder label worden verwijderd!

Trailers zonder label: Op de haven staan nog een aantal trailers zonder label waar de eigenaar niet van bekend is. De eigenaren van deze trailers hebben tot 5 november de tijd om zich te melden. Daarna worden deze trailers afgevoerd.