Het team van de HWN

 havenmeesters

Onze Havenmeesters:
Eerste havenmeester: Mark Pit
Havenmeester Jort Brugging
Havenmeester Hendrik Bergsma

06 27400694
Havenmeester@dehwn.nl

Bestuur
Voorzitter: Arend Smilde, arendsmilde@outlook.com

Penningmeester: Siebe van Loon, penningmeester@dehwn.nl

Secretaris: Jan Wiebe van der Wijk, secretaris@dehwn.nl

Havencommissaris: Berend Hiemstra, berendhiemstra1957@gmail.com

Havenvoorzieningen: Piet van Amersfoort, piet.tiny@hotmail.com

Havenvoorzieningen: Geert Noppert, noppe131@planet.nl

Communicatie & Juridische zaken: Marjolein van Polen, marjoleinvanpolen@outlook.com

 

Schoonmaak: Annette Buursma

Vaste vrijwilligers:
Bert van Huizen, financiële administratie penningmeester@dehwn.nl
Sjoerd Pit, verkoop- en ledenadministratie administratie@dehwn.nl
Bein v.d. Wal, diverse ondersteunende werkzaamheden De Welle
Vacatures: gezocht vrijwilligers voor de HWN / diverse werkzaamheden


Havenhangers (activiteitencommissie)
Ad en Paula Buijs
Gert Riepma
Guus Boonstra
Hermien Wibier
Reinhard Verwohlt
Godelieve en Walter Jansen
Daniëlle van Peer

Beheerders Facebookgroep
Hermien Wibier
Jan de Kroon
Keimpe Sinnema
Rieks de Weerd
Daniëlle van Peer

Ereleden
L.van der Leij
Sander Krikke
Wim van der Vlies
Harry van der Meulen
Gerrit van der Meulen †