Het team van de HWN

 havenmeesters

Onze Havenmeesters:
Eerste havenmeester: Mark Pit

Tweede havenmeester Jort Brugging

Telefoon: 06-27400694    -   havenmeester@dehwn.nl

Hendrik Bergsma (vrijwillig havenmeester de Bron.)

Bestuur
Voorzitter: Arend Smilde, arendsmilde@outlook.com

Penningmeester: Siebe van Loon, penningmeester@dehwn.nl

Secretaris: Jan Wiebe van der Wijk, secretaris@dehwn.nl

Havencommissaris: Berend Hiemstra, havencommissaris@dehwn.nl

Havenvoorzieningen: Geert Noppert, noppe131@planet.nl

Communicatie & Juridische zaken: Marjolein van Polen, marjoleinvanpolen@outlook.com

Vaste vrijwilligers:
Bert van Huizen, financiële administratie penningmeester@dehwn.nl

Sjoerd Pit, verkoop- en ledenadministratie administratie@dehwn.nl

Bein v.d. Wal, vrijwillger de Welle

Hendrik Bergsma, vrijwillig havenmeester de Bron

Johan Bakker, vrijwilliger de Bron

Robin Bergsma, vrijwilliger de Bron

Tette Liemburg, vrijwilliger de Bron

Willem van Rheenen, oproepkracht de Welle

Vacatures: gezocht vrijwilligers voor de HWN / diverse werkzaamheden

Schoonmaakster: Anette Buursma

Havenhangers (activiteitencommissie)
Ad en Paula Buijs
Gert Riepma
Guus Boonstra
Hermien Wibier
Godelieve en Walter Jansen
Daniëlle van Peer

Beheerders Facebookgroep
Hermien Wibier
Jan de Kroon
Keimpe Sinnema
Rieks de Weerd
Daniëlle van Peer

Ereleden
L.van der Leij
Sander Krikke
Wim van der Vlies
Harry van der Meulen
Gerrit van der Meulen †