Het team van de HWN

 havenmeesters

Onze Havenmeesters:
Eerste havenmeester: Mark Pit
Havenmeester Jort Brugging
Havenmeester Johannes Koornstra
Havenmeester Sicco Kalf
06 27400694
Havenmeester@dehwn.nl

Bestuur
Voorzitter: Arend Smilde, info@dehwn.nl
Penningmeester: Siebe van Loon, penningmeester@dehwn.nl
Secretaris: Jan Wiebe van der Wijk, secretaris@dehwn.nl
Havencommissaris: Rina Franke, havencommissaris@dehwn.nl
Havenvoorzieningen: Piet van Amersfoort, piet.tiny@hotmail.com
Havenvoorzieningen: Geert Noppert, noppe131@planet.nl
Activiteitencommissie, Communicatie en PR: Daniëlle van Peer, nieuwsbrief@dehwn.nl

Schoonmaak: Annette Buursma

Vaste vrijwilligers:
Bert van Huizen, financiële administratie facturen@dehwn.nl
Sjoerd Pit, verkoop- en ledenadministratie administratie@dehwn.nl
Bein v.d. Wal, diverse ondersteunende werkzaamheden De Welle
Bertus Vinju, diverse ondersteunende werkzaamheden De Bron
Henk Jan Rozenberg, grasmaaier De Bron

Havenhangers (activiteitencommissie)
Ad en Paula Buijs
Gert Riepma
Guus Boonstra
Hermien Wibier
Margriet Patist
Reinhard Verwohlt
Godelieve en Walter
Rina Franke
Daniëlle van Peer

Beheerders Facebookgroep
Hermien Wibier
Jan de Kroon
Keimpe Sinnema
Margriet Patist
Rieks de Weerd
Daniëlle van Peer

Ereleden
L.van der Leij
Sander Krikke
Wim van der Vlies
Harry van der Meulen
Gerrit van der Meulen †