Geschiedenis

De vereniging
De opkomst van de zeilsport had in Heerenveen en omgeving (in de buurt van het meertje het Nannewijd) in de jaren dertig de oprichting van een drietal verenigingen tot gevolg. In de jaren vijftig kwam er een fusie tussen deze verenigingen tot stand, waaruit in 1958 de H.W.N. (Heerenveense Watersport vereniging “Nannewijd”) is ontstaan.
 

Jachthaven De Bron
In 1960 wordt door het bestuur van de H.W.N. besloten om een nieuwe jachthaven aan te leggen aan de Leeuwarderstraatweg te Heerenveen. Op 4 juli 1964 is de jachthaven officieel geopend. In de jaren daarna worden er plannen ontwikkeld en gerealiseerd voor het uitbreiden van de haven. In de jaren zeventig wordt het complex volledig afgerond. Er is altijd sprake van volledige bezetting van de haven. Ook nu nog is er een wachtlijst. De oproep in het jaar 2000 om een nieuwe naam voor de haven aan de Leeuwarderstraat weg te bedenken, heeft geresulteerd in jachthaven De Bron.

Jachthaven De Welle
In 1975 wordt voor het eerst gesproken over de aanleg van een nieuwe jachthaven aan het nieuw te graven Kanaal rond Heerenveen. In 1977 is overeenstemming bereikt tussen het bestuur van de HWN en de gemeente Heerenveen betreffende de exploitatie van jachthaven De Welle aan het nieuwe kanaal ten westen van Heerenveen. De opening van de haven heeft in 1979 plaats gevonden. De haven is later uitgerust met een portaalkraan en een Doe Het Zelf Loods. In 1992 heeft de HWN beide havens van de gemeente Heerenveen gekocht. In 2004 is er voor het eerst een (parttime) havenmeester in loondienst gekomen op De Welle. De aanstelling van een werknemer/havenmeester heeft met zich meegebracht dat de vereniging BTW-plichtig is geworden. Ook het tankstation, het takelen en de Doe het zelf loods wordt met ingang van 2004 beheerd door de HWN. In 2007 is de renovatie van alle steigers voltooid en overal zijn nieuwe elektrakasten, watertappunten, brandblussers en reddingsmiddelen geplaatst. Het gaat het goed in jachthaven De Welle. Vanuit De Welle opereren drie verhuurbedrijven en er is een bedrijf gevestigd die Hunter zeiljachten verkoopt. Ook zijn nagenoeg alle ligplaatsen verhuurd.

Zeilwedstrijden
De wedstrijdcommissie heeft in samenwerking met de Jouster Watersportvereniging gedurende een lange reeks van jaren zeilwedstrijden op de Goingarijpster Poelen georganiseerd. Deze activiteit is in 2005 beëindigd, omdat niet meer kon worden voldaan aan de voorwaarden van het watersportverbond. Toen is er na 68 jaar inzet van veel vrijwilligers/commissieleden een einde gekomen aan deze activiteit.

Boottocht Samen Onderweg
In 1977 wordt voor de eerste keer door de leden medewerking verleend aan een boottocht voor geestelijk gehandicapten (in samenwerking met de stichting Samen Onderweg). Deze boottochten zijn altijd geslaagde evenementen.

Jubileumboek 2008
In de winter van 1978/1979 wordt het idee geboren om een jaarboekje voor de leden te maken. Alle informatie over de vereniging is hierin terug te vinden. Ook in 2011 verschijnt er weer een editie en wordt aan alle leden verzonden.
Met behulp van de jaarboekjes is in 2008 het logboek “De koers bepaalt van 1958 – 2008” gemaakt. Daarmee is de geschiedenis van vijftig jaar Heerenveense watersport vastgelegd. Dit boek is tegen verzendkosten te bestellen bij de secretaris van de vereniging.

 Zie verder in het fotoalbum: geschiedenis.