Nieuws vanuit de Haven

"Havenpraat" nieuwsbrief van de HWN

 

Parkeren: Zoals al eerder vermeld en aangegeven heeft het parkeren onze aandacht, echter zoals ook al eens aangegeven kunnen we de euro maar één keer uitgeven. Toch heeft onze penningmeester de middelen gevonden om het parkeerprobleem eerder aan te pakken dan gepland. Tussen steiger G en H zullen extra parkeerplaatsen worden aangelegd.

BBQ: Zoals vermeld in onze reglementen mag er niet worden gebarbecued op de havens. De brand bij Yachts4U waar een huurder zonder medeweten van de eigenaren de BBQ aanstak had grote(re) gevolgen kunnen hebben dan nu. Yachts4U heeft, ondanks dat zij niet aansprakelijk zijn, de schade aan de gedupeerden vergoed of is deze aan het afhandelen. Het bestuur overweegt om in 2024 een aantal plaatsen toe te wijzen en/of te creëren waar wel mag worden gebarbecued.

Vingersteigers: Zoals een ieder heeft kunnen zien zijn de vingersteigers afgewerkt en klaar. Ook de aanlegmogelijkheid bij het tankstation is aanzienlijk vergroot. Voor de kanaalkant wachten we nog op de gemeente.
 

Tankstation: Het heeft even geduurd maar de pomp staat er. Hopelijk zijn de kinderziektes voorbij en kunnen we de klanten beter en sneller bedienen.

Vragen/Opmerkingen: We willen hierbij (nogmaals) aangeven dat als er vragen en/of opmerkingen zijn van leden of ondernemers met betrekking tot voorzieningen en/of problemen, dan is het bestuur de enige aangewezen weg. Een mail naar de secretaris en het vindt zijn weg - secretaris@dehwn.nl