Ledenvergadering 12 april 2019

Vrijdagavond 12 april 2019 om 20:00 uur is de algemene ledenvergadering van De HWN op jachthaven De Welle

Agenda :

 1. Opening
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. verslag ledenvergadering 13 april 2018
 4. Stand van zaken havenbeheer
  - De Bron
  - De Welle
 5. Mutaties bestuur
 6. Jaarstukken 2018 en begroting 2019
 7. Aanpassing jachthaven reglement 2019
 8. Instemming plaatsen zonnepanelen daken schiphuizen De Bron ( recht van opstal)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Na afloop is er een gezellige nazit onder leiding van de Havenhangers.