Jaarboekje 2021 ligt in je brievenbus

Afgelopen week hebben alle leden het nieuwe jaarboekje ontvangen met daarin aandacht voor:

Voorwoord van de voorzitter
Verslag algemene ledenvergadering 2021 
Verslag Onderhoudswerkzaamheden 
Eigen baas houdt van lekkerbekjes, interview
Financieel verslag
Openingstijden tankstation & jachthaven De Welle en De Bron 
Tarieven
De Marrekrite 
Actuele bedieningstijden bruggen en sluizen 
Bezienswaardigheden in en rond Heerenveen
Online mee-denksessie voor alle leden
HWN bestuur 
Handige en belangrijke telefoonnummers
Plattegronden De Welle en De Bron 

Bent u lid van De HWN en heeft u het boekje niet ontvangen?
Stuur dan even een berichtje naar info@dehwn.nl met daarin uw adres,
dan sturen we alsnog een exemplaar toe. Ook kunt u even binnenlopen op het havenkantoor
om er zelf een tje mee te nemen.

Het jaarboekje is ook online op deze website, zie DOWNLOADS in de kolom hiernaast

 

gerelateerde pagina's: