Bestuurslid gezocht, functie havencommissaris.

Vanaf april 2023 is onze havencommissaris Rina Franke aftredend en niet herkiesbaar daarom zijn we alvast op zoek naar de juiste persoon voor deze mooie taak binnen onze bestuur. 

Wat houdt de functie in?
De havencommissaris is namens het bestuur en in samenwerking met de havenmeesters belast met het toezicht op de gang van zaken in de jachthavens, verband houdend met de veiligheid, de gezondheid, het welzijn van leden en gasten.
De havencommissaris en de havenmeester(s) vormen tezamen het havenbeheer.
Het havenbeheer zorgt voor handhaving van geldende wet en regelgeving voor zover dit betrekking heeft op personen die zich op de haven bevinden. Zij controleren het juiste gebruik van de ligplaatsen.

De Havencommissaris houdt regelmatig overleg met de havenmeesters en de ondernemers.
De Havencommissaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het personeelsbeleid inclusief de vrijwilligers.

 

Past deze functie bij jou en pas jij bij ons?
We zijn op zoek naar iemand die bij voorkeur ervaring heeft in leidinggeven en personeelsbeleid .
Het is een pré wanneer je en enigszins flexibel bent in beschikbare uren voor overleg.

 

Vragen over deze functie?
Neem contact op met Arend Smilde (voorzitter) info@dehwn.nl
of Rina Franke (havencommissaris) havencommissaris@dehwn.nl