Bestuursleden M/V gezocht.

Nieuwe bestuursleden gezocht!

In mei 2024 loopt de termijn van enkele bestuursleden af. Hiermee ontstaat een vacature voor voorzitter en secretaris. Dat houdt in dat er plek is voor 2 nieuwe bestuursleden m/v die ervoor voelen om mee te helpen de belangen van de vereniging te behartigen.

Het bestuur bestuurt de vereniging, wat betekent dat je invloed hebt op de koers van de vereniging.

Bij vacatures in het HWN-bestuur kunnen leden zichzelf kandidaat stellen, dan wel kandidaten voordragen.

Hoeveel tijd kost het?

Het bestuur van de HWN  vergadert 10 avonden per jaar in verenigingsgebouwen. Éénmaal per jaar, in de regel op een vrijdagavond in mei, legt het bestuur op de ALV verantwoording af aan de leden voor het gevoerde beleid en vraagt het goedkeuring voor de koers  voor het komende jaar 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Arend Smilde: arendsmilde@outlook.com

Jan Wiebe v/d Wijk: secretaris@dehwn.nl

 

Het is natuurlijk belangrijk dat je als bestuurslid achter het doel van de vereniging staat. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar één of beide mail adressen.