Wet- en regelgeving jachthavens De Welle en De Bron

29 februari 2016

De vereniging voldoet aan alle verplichte wet- en regelgeving. met o.a. keuring kraaninstallatie, dieseltank en uitvoering van de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie.