Verzending Jaarboekje 2017

7 maart 2017

In maart wordt digitaal of op papier het Jaarboekje 2017 aan de leden van de H.W.N. verzonden. Ook de agenda voor de jaarlijkse Ledenvergadering (07 april 2017) wordt meegezonden.


Gerelateerde documenten: