Vervanging walbeschoeiing De Bron

20 januari 2016

De vervanging van de walbeschoeiing op jachthaven De Bron is in volle gang. Op de noordkant, nabij schiphuis C, zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond en op de zuidkant van de haven is gestart met de afwerking. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Nagelhout uit Woudsend.