Vervanging bokken De Bron

15 december 2013

in december 2013 wordt door Kort timmerbedrijf uit Rottum de botenbokken voor kleine bootjes vervangen. Inmiddels zijn door de havenmeesters de bootjes van de oude bokken gehaald, zodat Kort binnenkort de werkzaamheden kan uitvoeren.