Tarieven 2013

1 januari 2013

De tarieven voor 2013 zijn verhoogd met 2% (betreft doorberekening BTW-verhoging per 1 oktober 2012). Daarnaast zijn de navolgende tarieven extra verhoogd:
-  zomers op de wal is wintertarief + 50%;
-  trailerstalling bedraagt € 10,00 per maand.

Voor het kranen van masten geldt een nieuwe tariefstructuur (uurtarief).

Voor het gebruik van de mastenbok op De Welle is een tarief per seizoen verschuldigd.

In jachthaven De Bron is de open haven deels opnieuw ingericht in 2012. In enkele gevallen is er sprake van grotere boxen, hetgeen een tariefverhoging betekent. De betreffende gebruikers van deze ligplaatsen krijgen begin januari 2013 persoonlijk bericht.