Start werkzaamheden walbeschoeiing De Bron

20 april 2012

Onlangs is door de firma Leemburg uit Terherne gestart met de vervanging van de walbeschoeiing in de open haven op De Bron. De verwachting is dat de overlast in deze haven in de tweede week van mei opgelost zal zijn. Vervanging is noodzakelijk, omdat door de hoge waterstanden van enkele maanden geleden er ernstige verzakkingen achter de walbeschoeiing hebben plaatsgevonden.