Nieuwsbrief Vaarweg Lemmer Delfzijl

12 december 2010

Het Watersportverbond attendeert ons op een nieuwsbrief van de provincie Fryslân over de Vaarweg Lemmer-Delfzijl.