Legionella preventie 2017

20 april 2017

Bij de start van het nieuwe vaarsezoen zijn op beide havens de mogelijke knelpunten uit het logboek en het beheersplan betrekking hebbende op het leidingwater besproken met het gespecialiseerde bedrijf Aqua 7 uit Gorredijk.

Op jachthaven De Bron zijn alle waterleidingen nog eens met speciale middelen gereinigd en is het watertappunt, als proef, voorzien van een klep die eens per 4 dagen 5 minuten automatisch spoelt.

Op beide havens zijn alle watertappunten voorzien van nieuwe slangen. Uit bemonstering door het laboratorium (Dumea) blijkt, dat alles voldoet aan de geldende normen. Er kan veilig leidingwater in de boten worden getankt. De havenmeesters blijven wekelijks alle watertappunten spoelen. Bovendien controleren zij dan de temperatuur in de douches e.a. (warm water moet boven de 60 graden zijn).