Ledenvergadering 2014

16 april 2014

Op 11 april jl. heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden in het verenigingsgebouw op jachthaven De Welle. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals de behandeling van de Jaarstukken 2013, de Begroting 2014 en de (her)'benoeming van een bestuurslid, stond er ook op de agenda het aangaan van een nieuwe hypotheek. In een goede sfeer en een goede opkomst zijn alle agendapunten vlot behandeld. Alle voorstellen van het bestuur zijn door de ledenvergadering akkoord bevonden. Dit betekent o.a. dat er belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet in de realisering van een nieuwe DHZ-loods en een nieuwe stallingsruimte voor de rollende materialen van de HWN op jachthaven De Welle. Daarin wordt ook een nieuwe milieustraat (afvalcontainers e.a.) ondergebracht.

Nieuw is verder de aanleg van riolering naar een groot aantal steigers op De Welle om  afzuigpunten te kunnen aanleggen van vuil water aan boord van de boten (YOSS-systemen). Dit wordt mogelijk gemaakt met behulp van te verstrekken subsidie door de provincie Fryslân.