Ledenvergadering 13 april 2012

20 april 2012

Op 13 april jl is voor de eerste keer de ledenvergadering gehouden in het verenigingsgebouw op jachthaven De Welle. Er was sprake van een zeer goede opkomst. Circa 50 leden hebben de vergadering bezocht. In de ledenvergadering is o.a. besloten om de contributie in 2012 met € 3,00 te verhogen en alle tarieven van de dienstverlening door de vereniging, zoals bijvoorbeeld de liggelden, niet te verhogen in 2012.  Opmerkelijk hierbij is, dat sinds 2009 deze tarieven al niet meer zijn verhoogd. Na de pauze is er een film vertoond van de voorzitter van zijn zeilvakantie naar Denemarken en Zweden in 2011. We kijken terug op een zeer geslaagde avond.