Jaarvergadering 2013

14 april 2013

Op donderdagavond 11 april jl is in de jaarvergadering van de vereniging afscheid genomen van de voorzitter (Henk Knol). Hij heeft gedurende een lange reeks van jaren (vanaf 2002) de voorzittershamer van de vereniging uitstekend gehanteerd. Nieuw in het bestuur is de heer Arend Smilde.

De jaarstukken 2012 en de begroting 2013 zijn door de vergadering goedgekeurd en tevens is er een nieuw Jachthavenreglement voor beide havens (De Bron en De Welle) vastgesteld.

Na de vergadering is er door de heer Sijtze de Haan van de Haan Jachttechniek uit Heerenveen uitleg gegeven over het duurzaam gebruik van diesel uit brandstoftanks in boten. Een zeer leerzaam moment.