Hoog water januari 2012

6 januari 2012

Het waterpeil is in de eerste week van 2012 extreem hoog geweest. De havenmeesters van beide havens hebben in deze periode zoveel mogelijk de trossen van de schepen aan de steigers en in de schiphuizen gecontroleerd. Voor een impressie van de extreme omstandigheden wordt verwezen naar het fotoalbum.