Bestuursbesluiten 9 november 2010

19 november 2010

In de bestuursvergadering van 9 november jl zijn de navolgende besluiten vastgesteld:

 • Bomenkap De Welle
De bomenwal aan de oost- en de zuidzijde van de haven zal gedurende de wintermaanden worden uitgedund.

Bestrijding wateroverlast stallingterrein De Welle
Door Oranjewoud zal een goot worden gemaakt aan de noordkant van het stallingterrein om het regenwater beter te kunnen afvoeren.

Vervanging walbeschoeiing De Bron
Leemburg komt eind 2010/begin 2011 om delen van de walbeschoeiing in de haven te vervangen.

Bomenkap De Bron
Op de noordkant van de haven tegenover schiphuis C zal een groot deel van de bomen gedurende de wintermaanden door een hovenier worden gekapt.

Tariefverhogingen De Bron en De Welle
De prijzen van de liggelden van zowel De Welle als De Bron zullen in 2011 niet worden verhoogd. Ook alle andere tarieven blijven in 2011 gelijk ten opzichte van 2010.