Bestuursbesluiten 8 februari 2011

23 februari 2011

In de bestuursvergadering van 8 februari 2011 zijn de navolgende besluiten vastgesteld:

Gesprekken met wethouder C. van der Laan
In de vergadering van 8 februari hebben Henk Knol en André Rijnbeek de gesprekken die er met wethouder Coby van der Laan zijn geweest teruggekoppeld. Gespreksonderwerpen zijn o.a. geweest de plannen rondom De Heide, promotie van de turfroute en de stand van zaken rondom de subsidiëring van de Marrekrite door de gemeente Heerenveen. 

Concept jaarrekening 2010 en begroting 2011
De concept jaarrekening 2010 is naar de huisaccountant gestuurd. We verwachten eind maart het oordeel van de accountant. De verwachting is dat beide havens met een positief saldo worden afgesloten. De begroting 2011 is gereed. Punt van zorg zijn de onderhoudskosten van de walbeschoeiing in De Bron voor de komende jaren.

Aanleg goot stallingterrein De Welle
Door Oranjewoud wordt bij het stallingterrein op De Welle een goot aangelegd om de afwatering van het terrein te verbeteren.