Bestuursbesluiten 7 december 2010

12 december 2010

In de bestuursvergadering van 7 december jl zijn de navolgende besluiten vastgesteld: 

Absorptiematerialen tankstation De Welle
Beoordeeld zal worden welke absorptiematerialen verplicht aanwezig moeten zijn bij het tankstation op jachthaven De Welle. 

Subsidiëring De Marrekrite
In de Leeuwarder Courant van 7 december 2010 staat dat de gemeente Heerenveen met ingang van 2011 de subsidiëring aan de Marrekrite zal beëindigen. Dit bevreemdt ons en we zullen hierover bij de gemeente informeren.

Vervanging walbeschoeiing woonark
De walbeschoeiing bij de woonark in jachthaven De Welle zal door Leemburg uit Terherne worden vervangen. Dit geldt ook voor de steiger bij de woonark. We doen hierbij een proef door de dekdelen van kunststof te maken.

Gebouwtje bij tankstation
Het gebouwtje bij het tankstation in jachthaven De Welle zal in het voorjaar van 2011 worden afgebroken. Hier komt het stuurhuis te staan wat momenteel door de havenmeesters wordt opgeknapt.