Bestuursbesluiten 17 april 2012

22 april 2012

In de bestuursvergadering van 17 april 2012 zijn de navolgende besluiten vastgesteld:

- Hendrik Bergsma gaat in de loop van 2012 met pensioen. Het bestuur is in gesprek met kandidaat-  havenmeesters voor de opvolging van Hendrik.

- In verband met de hoge bezetting van de DHZ-loods onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om deze loods uit te breiden. De uitbreiding moet ook voor (zeer) grote schepen geschikt zijn.