Bestuursbesluiten 11 september 2012

16 september 2012

In de bestuursvergadering van 11 september 2012 zijn de navolgende besluiten vastgesteld:

- Op 26 oktober aanstaande is er een afscheidsreceptie op jachthaven De Welle voor Hendrik Bergsma (havenmeester) en Klaas Nolles (administrateur). Via een nieuwsbrief ontvangen de leden hierover binnenkort meer informatie.

- Het oplaadpunt voor elektrisch varen is onlangs op jachthaven De Welle geplaatst. De totstandkoming hiervan is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Op een later moment volgt nog de officiële ingebruikname. Via een nieuwsbrief ontvangen de leden hierover binnenkort meer informatie.

- Het onderzoek naar de uitbreiding van de DHZ-loods op jachthaven De Welle begint vorm te krijgen. De financiële haalbaarheid moet nu onderzocht worden en de mogelijke financieringsvorm moet worden besproken. Ook de verplaatsing van een aantal kantoorunits wordt in kaart gebracht.

- We vinden het wenselijk dat de sleutels van het toegangshek op jachthaven De Bron worden vervangen door badges (is al gebruik op jachthaven De Welle). Mogelijk vindt realisatie nog plaats in 2012, anders wordt dit 2013. Via een nieuwsbrief ontvangen de leden hierover meer informatie.