Bestuursbesluiten 11 oktober 2011

17 oktober 2011

In de bestuursvergadering van 11 oktober 2011 zijn de navolgende besluiten vastgesteld:
- contributieverhoging in 2012 (van € 27 naar € 30) a.g.v. hogere afdracht aan het  Watersportverbond;
- geen verhoging liggelden, takelen, DHZ-loods in 2012;
- de schiphuizen worden met inzet van vrijwilligers in oktober geschilderd; 
- wensen verbeteringen havens worden geïnventariseerd.