Bestuursbesluiten 11 januari 2011

16 januari 2011

In de bestuursvergadering van 11 janauri 2011 zijn de navolgende besluiten vastgesteld

Tankgebouwtje De Welle
Het tankgebouwtje op jachthaven De Welle wordt afgebroken en wordt vervangen door het stuurhuis. Het dakje (asbest) wordt door een bedrijf uit Scharsterbrug gesaneerd.

Arbo-documenten
De (verplichte) Arbo-documenten zijn (door de voorzitter) voor beide havens geactualiseerd.

Milieuvergunning
Er is door de gemeente Heerenveen een milieuvergunning afgegeven voor jachthaven De Bron.

Wifi De Welle
We onderzoeken om de WiFi-faciliteit in jachthaven De Welle in de toekomst vanuit de vereniging te faciliteren.

Verharding De Bron
De verharding rondom het havengebouw in jachthaven De Bron wordt aangepast.

Verhuur ligplaatsen De Bron
Het verhuurbedrijf van U. de Vries huurt met ingang van 2011 gedurende 2 jaren ligplaatsen in jachthaven De Bron. De (open) ligplaatsen worden gemaakt aan de noordoost kant van de haven achter het bedrijf van U. de Vries.