Bestuursbesluiten 11 december 2012

30 december 2012

In de bestuursvergadering van 11 december 2012 is o.a. besloten, dat
- alle tarieven met ingang van 2013 worden verhoogd met 2% (betreft BTW-verhoging per 1 oktober 2012);
- er een brief aan de provincie Fryslân wordt verzonden over de gevaarlijke situaties in het Heerenveens Kanaal als er grote schepen (110 meter) varen en de beschadiging van de walbeschoeiing bij jachthaven De Welle als deze schepen daar keren;
- in de ledenvergadering 2013 zal worden voorgesteld om een nieuw Jachthavenreglement vast te stellen.