bestuursbesluiten 10 januar1 2012

22 januari 2012

In de vergadering van 10 januari 2012 zijn de navolgende bestuursbesluiten vastgesteld:
- Op jachthaven De Welle worden bij het havengebouw in 2012  twee nieuwe vingersteigers geplaatst;
- In de nieuwe doucheruimte op jachthaven De Welle wordt een invalidentoilet ingericht;
- Op jachthaven De Welle wordt in februari aan de zuid- en westkant een groot aantal bomen gekapt.
- Op jachthaven De Bron is op korte termijn vervanging van de walbeschoeiing in de open haven noodzakelijk geworden. Hiervoor is opdracht verleend aan Leemburg Terherne. De verwachting is dat voor de aanvang van het vaarseizoen 2012 dit werk is uitgevoerd.

Binnenkort ontvangen de leden een Nieuwsbrief met daarin informatie over een aantal verenigingsactiviteiten.