Algemene ledenvergadering zonder samenkomst

De algemene ledenvergadering is er voor álle leden. 
Het is meer dan een gezellige samenkomst; de ALV is een jaarlijks informatief moment waarop elk verenigingslid zijn of haar stem kan laten horen over beslissingen die ons allen aangaan. Met de huidige coronamaatregelementen hebben we ervoor gekozen de algemene ledenvergadering schriftelijk uit te voeren.


Toelichting op dit besluit:
Het bestuur houdt zich aan het geldende coronaregelement. Dat zou betekenen dat de vergadering alleen door kan gaan voor leden die gevaccineerd zijn óf een recent negatief testbewijs kunnen overhandigen. Leden met een positieve test óf zonder vaccinatie zijn dan uitgesloten van deelname en dat is in strijd met de bedoeling van een algemene ledenvergadering. Door de besluiten schriftelijk te communiceren is iedereen in de gelegenheid een reactie te geven.


Alle leden ontvangen vóór 1 november een mail of brief met daarin de voorgenomen besluiten. De informatie zal ook kenbaar worden gemaakt op de website. Bezwaar tegen een besluit kan schriftelijk worden ingediend.