Penningmeester gezocht

21 december 2020

Het Bestuur van de HWN zoekt wegens een ontstane vacature per direct een bestuurslid, die de functie van penningmeester vervult.

De penningmeester is binnen het bestuur belast en verantwoordelijk voor het financiële beleid van de HWN. 

Hij/zij doet verslag van de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar en stelt de begroting op voor het komende jaar. 

De jaarrekening en begroting worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

De gehele financiële administratie wordt verzorgd door een administratieve kracht, maar kan, indien gewenst, ook zelf ter hand worden genomen.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Rina Franke hcdewelle@gmail.com