Werkzaamheden Prorail Jachthaven De Welle

8 oktober 2017

Door Prorail wordt in oktober 2017 op het terrein van De Welle een elektriciteitskabel in de grond gelegd. Dit is nodig voor de uitbreiding van de stroomvoorziening van het naast de haven gelegen spoor (traject Leeuwarden - Zwolle).