Verzending Jaarboekje 2016

23 maart 2016

Afgelopen week is het Jaarboekje 2016 verzonden aan de leden. Tevens is de agenda van de Ledenvergadering 2016 meegezonden. Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 15 april aanstaande (aanvang 20.00 uur) in het verenigingsgebouw op jachthaven De Welle.

Nieuw is dat de verzending ook digitaal heeft plaats gevonden aan die leden, waarvan het email-adres bekend is bij de vereniging.
Gerelateerde documenten: