Nieuwsbrief jaargang 2012/nummer 01

18 februari 2012

Op vrijdag 17 februari jl is de Nieuwsbrief (nummer 01) aan de leden verzonden.