Ledenvergadering 2011

16 april 2011

Op 15 april 2011 heeft in restaurant De Koningshof de jaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden. In de zaal waren ruim 30 geïnteresseerde leden aanwezig. De agenda bevatte de gebruikelijke agendapunten, zoals de jaarstukken 2010, de begroting 2011 en een terugblik van de stand van zaken op de beide jachthavens. Het huidige bestuurslid, Folkert Kiestra, is voor een nieuwe periode in het bestuur herkozen. Na afloop werd er voor alle aanwezigen een hapje en een drankje geserveerd. Er kan worden teruggezien op een geslaagde avond.