In memoriam Wieberen Rozenberg

25 januari 2018

Op maandag 8 januari 2018 is Wieberen Rozenberg op 83 jarige leeftijd overleden. Wieberen was jarenlang een zeer betrokken lid van onze watersportvereniging. Veel leden zullen Wieberen gekend hebben als havenmeester van onze jachthaven De Bron aan de Leeuwarderstraatweg.

In 2001 heeft Wieberen, mede op advies van zijn voorganger, het roer overgenomen van Sipke Hornstra. Met veel inzet en betrokkenheid bij de leden heeft Wieberen gedurende 17 jaar kleur gegeven aan de haven. Bijna elke dag fietste hij van de Kolklaan naar de Leeuwarderstraatweg, weer of geen weer.

Zomerdag om ook de passanten te verwelkomen en het havengeld te innen en winterdag hield hij een oogje in het zeil met een regelmatige ronde door de schiphuizen. Daarbij moest hij vaak handelend optreden als de touwen van de schiphuisdeuren weer eens door de storm kapot gewaaid waren en vervangen moesten worden.

Op de haven hield hij zich verder bezig met het toewijzen van de ligplaatsen, het schoon houden van het sanitair en het havengebouw. Zijn EHBO kennis kwam als havenmeester ook altijd van pas. Niet onvermeld mag blijven, dat hij voor de leden in het verenigingsgebouw altijd de koffie klaar had staan en tijd vrij maakte voor een praatje en of een grapje.

Wij wensen zijn vrouw Tjitske en (klein)kinderen sterkte toe.