Bestuursbesluiten 14 oktober 2014

21 oktober 2014

Onlangs zijn de navolgende bestuursbesluiten vastgesteld.
- in december 2014 wordt er aan de leden een Nieuwsbrief verzonden;
- met ingang van 2015 worden alle tarieven (liggelden beide havens, takelen, DHZ-loods) met 1% verhoogd;
- er wordt geen prioriteit toegekend aan de aanleg van het Yoss-afzuigsysteem op De Welle;
- op De Bron is de NEN-3140 keuring uitgevoerd, er worden enkele zaken aangepast door Hoekstra BV.