Bestuursbesluiten 13 september 2011

17 oktober 2011

In de bestuursvergadering van 13 september 2011 zijn de navolgende besluiten vastgesteld.......
- op beide havens zijn bij alle watertappunten nieuwe slangen geplaatst;
- er is overlast van kerende vrachtschepen bij De Welle (aantasting walbeschoeiing). Wij zijn hierover in gesprek met de provincie Fryslân;
- de dienstverlening op De Welle kent beperkingen in verband met een onwillige knie van onze havenmeester Sicco Kalf. Wij vragen hiervoor uw begrip.