Algemeen

 

Op een afgesloten terrein hebben wij 6 schiphuizen gebouwd. In deze schiphuizen zijn 140 overdekte ligplaatsen gecreëerd tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Daarnaast beschikt de haven over 50 open ligplaatsen. De haven kenmerkt zich door vriendschap en sfeer o.a. blijkend uit de belangeloze inzet van de leden voor het regelmatige onderhoud van de haven; mede hierdoor kunnen de verschuldigde liggelden laag worden gehouden. Het terrein van jachthaven “De Bron” is permanent afgesloten. Verder is er sprake van beperkt toezicht en heeft de haven eenvoudige sanitaire voorzieningen. Alle ligplaatsen zijn permanent bezet. Voor verkrijging van een ligplaats dient men zich te laten plaatsen op een wachtlijst, die door ons als leidraad wordt gehanteerd voor de toewijzing.

Gastheer
Mark Pit (0612324582)

Havencommissaris 
Jan Edelijn (0618111984)

Vrijwilligers
Sander Krikke (0653333674) en Jelte Bron

Adres
Leeuwarderstraatweg 115B, 8441PK Heerenveen

Geografische positie
Haveningang (water)  NB: 52.58.750 OL: 005.53.746
Haveningang (weg)    NB: 52.58.709 OL: 005.53.835